Tuyển dụng


07/11/2021 Administrator
Lên kế hoạch, xây dựng và quản lý nội dung trên các kênh truyền thông của công ty (fanpage, group, website
03/11/2021 Administrator
Xây dựng kế hoạch/ chiến dịch quảng cáo trực tuyến: Vận hành các kênh quảng cáo (Facebook,Google…) và thực thi các dự án Marketing.